Olav Thon

Om oss

Thon Property är den svenska fastighetsdivisionen i Olav Thon Gruppen som ägs av Olav Thon Stiftelsen. Olav Thon Gruppen äger c:a 480 fastigheter i Norge och 25 i utlandet samt äger och förvaltar totalt 83 köpcenter i Norge och 10 i Sverige.

Olav Thon Gruppen äger ca. 500 kommersiella fastigheter i Norge och utomlands och äger och förvaltar totalt 80 köpcentrum i Norge och 11 i Sverige.

Norges största privata fastighetsägare

Olav Thon har drivit näringsverksamhet i över 70 år, och den första investeringen i fastigheter på Karl Johans gata i Oslo skedde redan 1950. Efter mer än 60 års verksamhet är Olav Thon Gruppen Norges största privata fastighetsägare. Läs mer om Thon Eiendom.

Olav Thon Gruppens satsning i Sverige

Sverige är ett uttalat satsningsområde i Olav Thon Gruppen och 2014 samordnades förvaltningen i den Svenska verksamheten, detta öppnade även upp för externa förvaltningsuppdrag.

Thon Property AB har i dag ansvaret för hela det Svenska egendomsbeståndet och Olav Thon Gruppen äger eller förvaltar idag 11 köpcentrum.

De svenska köpcentrumen omsatte totalt för 13.2 miljarder kronor under 2017, en ökning på 271 milj. kronor eller 2%.

Vi arbetar med socialt ansvar och hållbarhet genom att:

  • Delta i FN-initiativet Global Compact
  • Miljøfyrtårn certifiera våra hotell
  • Minska matavfallet
  • Sträva efter jämlikhet och mångfald
  • Stödja forskning, allmännyttiga ändamål etc. via Olav Thon Stiftelsen

Läs mer om vårt arbete med socialt ansvar och hållbarhet på olavthon.no.