Thon Eiendom - Torp Köpcentrum

Omsättning per bransch - siffror i miljoner

Dagligvaror 611 644 2,7%
Café & Restaurang 36,7 35,6 -2,8%
Beklädnad 372 380 2%
Hem & Fritid I 433 420 -3,1%
Hem & Fritid II 109,6 99 -9,6%
Övrig service 13,9 14,4 4%

Starkast utveckling

Torps butiker överträffar ofta branchindex och har en stadig utvecklingskurva. Tappet på Fritidsvaror består av utflyttade butiker som valt att etablera sig i bigboxes inom Torp handelsområde.

Störst branschområde

Dagligvaror är det största branschområdet och är en viktig del av Torp Köpcentrum.

- 0 -