Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Omsättning per bransch - siffror i miljoner

Dagligvaror 522 704 513 918 -1,7%
Café & Restaurang 35 692 42 405 19%
Sällansköpsvaror Beklädnad 94 212 90 888 -3%
Sällanköpsvaror Hem & Fritid I 108 900 112 077 3%
Sällanköpsvaror Hem & Fritid II 18 773 3816 -79%
Övrig Service 4911 3236 -34%
Annan detaljhandel 27 089 27 721 2%
- 0 -