Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Marknadsområde

Det totale markedet og kundegrunnlaget på 1,5 millioner innbyggere strekker seg innenfor en 10 mils radius med Oslo og Karlstad som ytterpunkter. 1,2 mill. er bosatt på norsk sideog 300.000 på svensk side av riksgrensen.

Nærmarkedet (innen 40 min. kjøretid) er Indre Østfold og vestre Värmland, hvor det er ca. 300.000 innbyggere. Stadig bedre standard på E18 utvider dette området.

- 0 -