Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Om centret

Töcksfors Shoppingcenter öppnades den 28 oktober 2005, och invigdes i november av H.M Konung Carl XVI Gustaf och Olav Thon. Centret hade då en total yta på 28.000 kvm.

Sommaren 2012 påbörjades utbygnationen av yttligare 5000 kvm, som stod färdigt i mars 2013. Vi har per i dag 33.000 kvm i vårt köpcenter och 45 hyresgäster.

- 0 -