Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Vi bygger ut!

Töcksfors Shopping Center kommer igen att utökas och en större 9 000 kvadratmeter byggnad kommer att slutföras våren 2019 och rymma cirka 10 nya hyresgäster.

Parkeringsanläggningarna kommer också att utökas till cirka 1400 parkeringsplatser inomhus och cirka 250 parkeringsplatser utomhus.

Töcksfors Shoppingcenter

Töcksfors Shopping Center ligger i Årjängs kommun nära riksgränsen vid E18, en av de mest korsade gränsövergångarna mellan Sverige och Norge. Centret byggs nu ut med 9 000 kvadratmeter som beräknas vara färdigt våren 2019.

- 0 -