795 milj.
Omsättning (2017)
1 286 000
Besök (2017)
38
Antal lokaler
33 000m²
Yta

Töcksfors Shoppingcenter

Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Vi bygger ut!

Töcksfors Shopping Center kommer igen att utökas och en större 9 000 kvadratmeter byggnad kommer att slutföras våren 2019 och rymma cirka 10 nya hyresgäster.

Parkeringsanläggningarna kommer också att utökas till cirka 1400 parkeringsplatser inomhus och cirka 250 parkeringsplatser utomhus.

Töcksfors Shoppingcenter

Töcksfors Shopping Center ligger i Årjängs kommun nära riksgränsen vid E18, en av de mest korsade gränsövergångarna mellan Sverige och Norge. Centret byggs nu ut med 9 000 kvadratmeter som beräknas vara färdigt våren 2019.

- 2 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Om centret

Töcksfors Shoppingcenter öppnades den 28 oktober 2005, och invigdes i november av H.M Konung Carl XVI Gustaf och Olav Thon. Centret hade då en total yta på 28.000 kvm.

Sommaren 2012 påbörjades utbygnationen av yttligare 5000 kvm, som stod färdigt i mars 2013. Vi har per i dag 33.000 kvm i vårt köpcenter och 45 hyresgäster.

- 3 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Marknadsområde

Det totale markedet og kundegrunnlaget på 1,5 millioner innbyggere strekker seg innenfor en 10 mils radius med Oslo og Karlstad som ytterpunkter. 1,2 mill. er bosatt på norsk sideog 300.000 på svensk side av riksgrensen.

Nærmarkedet (innen 40 min. kjøretid) er Indre Østfold og vestre Värmland, hvor det er ca. 300.000 innbyggere. Stadig bedre standard på E18 utvider dette området.

- 4 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Omsättning

2012 öppnades en konkurrerande handelsplats i området, marknadsandelarna har hämtats tillbaka och 2015 blev ett starkt år för gränshandeln. Ny bygger vi ut!

Omsättningsutveckling fram till 2017

År Omsättning Ändring
2008 559 146 000 9%
2009 693 739 000 24%
2010 748 189 000 8%
2011 783 000 000 5%
2012 770 089 927 -2%
2013 774 200 381 1%
2014 792 252 440 2%
2015 831 554 869 5%
2016 812 285 698 -2%
2017 794 000 000 -2%
- 5 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter
Vi ser fram emot nyöppning påsk 2019! Lars Erik Erøy, Centerchef

Om diagrammet:
Centret utvecklas och byggs nu ut med 9000kvm. för att ge kunderna en bättre shoppingupplevelse i Gränshandelns pärla, Töcksfors.

- 6 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Omsättning per bransch - siffror i miljoner

Dagligvaror 522 704 513 918 -1,7%
Café & Restaurang 35 692 42 405 19%
Sällansköpsvaror Beklädnad 94 212 90 888 -3%
Sällanköpsvaror Hem & Fritid I 108 900 112 077 3%
Sällanköpsvaror Hem & Fritid II 18 773 3816 -79%
Övrig Service 4911 3236 -34%
Annan detaljhandel 27 089 27 721 2%
- 7 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Hyresgästmix

Butiksmixen är anpassad för gränshandeln med stort fokus på typiska varukategorier för gränshandeln. Norrmän sparar mycket pengar på att handla mat, godis, dricka, apoteksvaror, kött och tobak.

Det finns även stor representation av andra branscher inom mode, skor, sport, hem och hushåll samt restaurang och café.

Några av våra hyresgäster:

Eurocash / MaxiMat / Sportshopen / Gottebiten / Burger King / Godisfabriken / XXL Outlet / Auto experten

- 8 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Praktisk information

  • Gratis parkeringsplatser 1 400
  • Elbil laddare 8 st.
  • Gratis wifi Ja

PARKERINGAR
Parkeringsanläggningarna utökas just nu till cirka 1400 parkeringsplatser inomhus och cirka 250 parkeringsplatser utomhus. Det finns även 3 bussfickor samt gott om handikapp parkeringar! Vi har en hiss i vårt p-hus som tar er direkt upp i centret. Man kommer då upp mellan Burger King och MaxiMat.

 

- 9 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Den växande

GRÄNSHANDELN

Norrmännen handlar som aldrig förr i svenska butiker och norska gränshandeln fortsätter att slå nya rekord, totalt spenderade norska besökare 25,6 miljarder i den svenska detaljhandeln förra året.

Shopping är den vanligaste anledningen till att norrmän besöker Sverige. Under 2017 gjordes det 13,7 miljoner resor från Norge till Sverige. I nära 70 procent av fallen var den svenska handeln målet med resan.

Svensk Handes rapport "Norsk gränshandelskonsumtion i Sverige 2017 " visar att varor som livsmedel, tobak, alkohol, godis, läsk och kött som står högt upp på norrmännens inköpslistor.

Drivkraften för norrmännen att handla i Sverige är de lägre priserna. Utöver ett högre kostnadsläge gör norska tullar och punktskatter att priserna på vissa varor är avsevärt lägre i Sverige. Tobak och alkohol köpas till nästan halva priset och mjölk, ost och ägg till en tredjedel av priset.
Källa: www.svenskhandel.se

- 10 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Hitta hit

Töcksfors Shopping Center ligger i Årjängs kommun nära riksgränsen vid E18, följ skylt mot köpcentrum.

KOLLEKTIVTRAFIK
Du tar dig till vårt center från Oslos med Swebus, deras hållplats är endast 200 meter från centret. Från Årjäng (Karlstad) kan du åka med Värmlandstrafik, den stannar vid busstationen ca 100 meter från oss.

- 11 -
Thon Eiendom - Töcksfors Shoppingcenter

Specialty Leasing

Exponera dina produkter eller tjänster på Töcksfors Shoppingcenter

Töcksfors Shoppingcenter är en av de stora aktörerna inom gränshandeln med 40 butiker och 1,3 miljoner besökare per år.

Vi erbjuder en unik möjlighet att nå både svenska och norska kunder!

Marknadsområdet har 1,5 miljoner invånare inom en radie på ca 10 med Oslo och Karlstad som ytterpunkter. 

Vi erbjuder en unik möjlighet att nå både svenska och norska kunder! Vi erbjuder event-ytor både inomhus och utomhus för att tillfälligt sälja och marknadsföra varor och tjänster eller hålla events, sampling med mera.

Närmare 1,3 milj. besökare per år!

Kontakta gärna oss för mer information och priser.

KONTAKTPERSON SPECIALTY LEASING
Ulrika Arenander
Telefon: 0573-292 94
Mobil: 070-592 30 80
E-mail: ulrika.arenander@olavthon.se

- 12 -

Vill du veta mer?

ADRESS:

Töcksfors Shoppingcenter
Älverudsvägen 1
67010 Töcksfors.

KONTAKTPERSONER:

THON PROPERTY – En del av Olav Thon Gruppen
Kungsgatan 42, 111 35 STOCKHOLM. Telefon: +46(0)8-40 300 330