Thon Eiendom - Sollentuna Centrum

OMSÄTTNINGSUTVECKLING

Då konsumtionen och efterfrågan av tjänster ökar, finns även potential för att kombinera traditionell handel med samhällsnyttiga funktioner inom hälsa och vård. Exempel på detta kan vara mödravård, ögonspecialist m.m.

Då efterfrågan på upplevelsebaserade tjänster såsom bio, bowling, trampolinpark eller liknande så kan det bli nästa steg i utvecklingen av Sollentuna Centrum. Det skulle bidra till utbudet och bredden samt att vi skulle locka fler besökare inom såväl primär- som sekundärområden.

Efterfrågan på upplevelsebaserade tjänster är något att satsa på! Carl Isaksson, Centerchef Sollentuna Centrum
- 0 -