Thon Eiendom - Sollentuna Centrum

Om centret

Sollentuna Centrum klassas som ett stadsdelscentrum och ligger 11 km norr om Stockholm, nära E4 ungefär halvvägs till Arlanda flygplats.

Tillsammans med intilliggande hotell, buss- och pendeltågsstation samt kommunhus bildar Sollentuna Centrum en naturlig träffpunkt för de ca 72 000 invånare som bor eller arbetar i kommunen.

- 0 -