Thon Eiendom - Nordby Shoppingcenter

Marknadsområde

85-90 % av Nordbys kunder kommer från Norge. Det bor ca 2,1 miljoner i de fylken som ingår i Nordbys marknadsområde.

Om man bortser från Buskerud (kunder långt borta) och Akershus (närmre till andra center) så utgör marknadsunderlaget ca 1,6-1,7 miljoner människor.

- 0 -