Thon Eiendom - Nordby Shoppingcenter

Om centret

Nordby Shoppingcenter utvecklas ständigt: År 2009 expanderade hela centrumet genom en kombination av Nordby Köpcenter och Nordby Shopping Center. År 2011 revs delar av centret och ca. 16.000 nya kvadratmeter blev byggda.

Under hösten 2012 öppnade Nordens största mataffär på 10 000 kvadratmeter, samtidigt fick centret ett nytt P-hus med 3 våningar och 1200 extra platser.

Under 2013 och 2014 expanderade centret ytterligare och fick ett nytt totalyta på 95 000 kvadratmeter samt en handelspark på 50 000 kvm som öppnades 2015.

Olav Thon Gruppen äger mer än hälften av Nordby Shoppingcenter. Orvelin Gruppen äger resterande andel och är även de som förvaltar centret.

- 0 -