Thon Eiendom - Mitt i City

Omsättning per bransch - siffror i miljoner

2016 2017 Ändring
Dagligvaror 92 411 400 92 995 014 -0,6%
Café & restaurang 43 174 259 45 987 023 -6%
Beklädnad 130 196 993 134 150 751 -3%
Hem & Fritid I 86 855 325 117 326 884 -26%
Hem & Fritid II 94 934 905 106 239 962 -10%
Övrig service 18 216 296 18 807 403 -3%

Starkast utveckling

Café & restaurang har under 2018 fått ett bra lyft då den asiatiska restaurangen Yomo har flyttat in samt att food courten har renoverats och byggts om till en fantastisk mötesplats!

Störst branschområde

Mitt i City är starka på fackhandel inom beklädnad, hem och fritidsvanor samt dagligvaruhandel.

- 0 -