Thon Eiendom - Mitt i City

Omsättningsutveckling

Mitt i City består av fackhandel inom beklädnad och hem och fritidsvanor samt dagligvaruhandel.

Gallerian ligger mitt i Karlstadsstadskärna. Här finns massor av shopping med både en blomstrande centrumhandel med små butiker, flera gallerior och ett tätt krogutbud. Karlstad har ett högt handelsindex.

Karlstad har blivit en handelsdestination där Mitt i City med övrig besöksnäring samarbetar med övriga aktörer i staden för att stärka Karlstad som en handels destination Inte enbart för boende i omgivningen utan även för
sommarturisten och våra norska grannar.

Vi har en stabil & positiv utveckling under 2018! Per Nilsson, Fastighetschef
- 0 -