Thon Eiendom - Mirum Galleria

Omsättning per bransch - siffror i miljoner

Dagligvaror 515 515 0%
Café & Restaurang 65 65 0%
Beklädnad 93 89 -4,5%
Hem & Fritid I 150 143 -5,0%
Hem & Fritid II 117 131 +12%
Övrig service 18 17,8 -1%

Starkast utveckling

Mirum Galleria har styrkan i en stark dagligvaruhandel. Hem och fritid är det segment där vi har en märkbart god tillväxt främst på grund av det kluster av stora aktörer som finns under ett tak i Mirum Galleria. Jysk, Rusta och Clas Ohlson.

Störst branschområde

Dagligvaror står för 53,8% av omsättningen i gallerian.

- 0 -