Thon Eiendom - Mirum Galleria

Hitta hit

Strategisk ligger Mirum Galleria perfekt då en tydlig majoritet av Norrköpings tätortsbefolkning bor i de södra och sydöstra delarna. Till Mirum Gallerias primärområde räknas också Söderköping och Valdemarsvik. En stor andel av dess invånare pendlar dagligen till Norrköping. Många i primärområdet gör sina inköp av dagligvaror i Mirum Galleria, tillgängligheten är en viktig faktor.

Gallerian har 1 500 avgiftsfria parkeringsplatser, väl tilltagna ytor för umgänge och trivsel, lekytor, amningsrum och gratistoaletter. Gallerian är lättillgänglig med spårvagn fram till huvudentrén, gång- och cykelbanor, samt flertalet parkeringar som även inkluderar laddningsstolpar för elbilar.

- 0 -