960 milj.
Omsättning (2017)
5 244 000
Besök (2017)
65
Antal lokaler
41 000m²
Yta

Mirum Galleria

Thon Eiendom - Mirum Galleria

Mirum Galleria

Mirum Galleria är en av Östergötlands största gallerior, strategiskt belägen invid E22, 170km söder om Stockholm.

- 2 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Om gallerian

Mirum Galleria ligger i södra delen av Norrköping där majoritet av stadens tätortsbefolkning bor. Till Mirum Gallerias primärområde räknas också Söderköping och Valdemarsvik. En stor andel av dess invånare pendlar dagligen till Norrköping.

En större ombyggnad 2010 gjorde gallerian till Östergötlands största köpcentrum.

- 3 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Marknadsområde

Marknadsområdet omfattar Norrköpings, Söderköping och Valdemarsvik samt del av Finspång. Totalt ca 165 000 invånare. Med mer än 5,3 miljoner besökare varje år är Mirum Galleria en av Norrköpings mest besökta platser.

Ur ett riksperspektiv har Norrköping en relativt ung befolkning och andelen vuxna i åldern 18 till 38 år är mest positivt avvikande. Att Norrköping har ett universitet bidrar till denna effekt. Norrköpings kommun egna prognos för de närmaste åren är en tillväxt med 800-1000 personer/år.

- 4 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Omsättning

Med styrkan i en stark dagligvaruhandel så är Mirum en etablerad handelsplats i Norrköping. Redan idag finns ett mycket uppskattat serviceutbud i gallerian med allt från apotek och systembolag till veterinär. Omsättningsutvecklingen är positiv och det är i kombinationen med service som shoppingupplevelsen utvecklas för framtiden.

Omsättningsutveckling fram till 2017

År Omsättning Ändring
2015 970 000 000 -2,7
2016 958 000 000 -1,3%
2017 960 000 000 0,2%
- 5 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Utveckling

Mirum Galleria fortsätter att utvecklas och till sommaren 2018 öppnar Mirum Vårdcentral med ett brett utbud av sjukvårdstjänster till patienter från hela regionen. Vårdcentralen som blir 850 kvadratmeter får ett unikt och lättillgängligt läge med tjugo nya mottagningsrum och kapacitet att ta emot över 10 000 patienter.

Mirum Vårdcentrals etablering är resultatet av en utvecklingsprocess där fokus ligger på att ge besökare ett komplett och förstklassigt serviceutbud.

Mirum Galleria har ett starkt och varierat utbud av butiker och genom att komplettera med starka aktörer inom vård och hälsa så utvecklar vi gallerian för den moderna konsumenten.

Mirum Galleria har ett starkt och varierat utbud av butiker och genom att komplettera med starka aktörer inom vård och hälsa så utvecklar vi gallerian för den moderna konsumenten.

En fortsatt utveckling av en modern mötesplats är en ständig process i samspel med gallerians gäster. Peter Löfquist, Centerchef Mirum Galleria
- 6 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Omsättning per bransch - siffror i miljoner

Dagligvaror 515 515 0%
Café & Restaurang 65 65 0%
Beklädnad 93 89 -4,5%
Hem & Fritid I 150 143 -5,0%
Hem & Fritid II 117 131 +12%
Övrig service 18 17,8 -1%

Starkast utveckling

Mirum Galleria har styrkan i en stark dagligvaruhandel. Hem och fritid är det segment där vi har en märkbart god tillväxt främst på grund av det kluster av stora aktörer som finns under ett tak i Mirum Galleria. Jysk, Rusta och Clas Ohlson.

Störst branschområde

Dagligvaror står för 53,8% av omsättningen i gallerian.

- 7 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Hyresgästmix

Målsättningen är en väl avvägd mix av butiker, matställen och servicenäringar i en medveten och planerad struktur i förhållande till marknaden. Under 2016-2017 har butiksutbudet bla kompletterats mer teknikutbud (Audio Video) och hem & Fritidsutbud (Rusta) . Gallerian kommer i maj 2018 att utökas med en för regionen helt unik butik i form av det framgångsrika danska konceptet Normal.

En viktig ambition är att erbjuda besökarna fler anledningar att ta sig till gallerian och spendera mer tid på plats. Bibliotekets etablering är ett exempel. Mirum Vårdcentrals etablering är resultatet av en utvecklingsprocess där fokus ligger på att ge besökare ett komplett och förstklassigt serviceutbud.

Några av våra hyresgäster:

Clas Ohlson / H&M / ICA KVANTUM / Nordic Wellnes / Willys / Jysk / KappAhl / Biblioteket / Systembolaget

- 8 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Praktisk information

Gallerian erbjuder en rad servicefaciliteter såsom gratis toaletter, amningsrum, gratis wifi, Presentkortsmaskin, uttagsautomater, skyltning för synskadade och digitala orienteringsskärmar underlättar för besökarna. Samtlig hänvisningsskyltning har försetts med tydliga piktogram vilket gör det lätt att finna det man söker i gallerian. I gallerian finns Bibliotek, Apotek och Systembolaget och under 2018 etableras en vårdcentral i gallerian.

  • Gratis parkeringsplatser 1500
  • Elbil laddare Ja
  • Antal lokaler 65
  • Yta 39 000 kvm.
- 9 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Hitta hit

Strategisk ligger Mirum Galleria perfekt då en tydlig majoritet av Norrköpings tätortsbefolkning bor i de södra och sydöstra delarna. Till Mirum Gallerias primärområde räknas också Söderköping och Valdemarsvik. En stor andel av dess invånare pendlar dagligen till Norrköping. Många i primärområdet gör sina inköp av dagligvaror i Mirum Galleria, tillgängligheten är en viktig faktor.

Gallerian har 1 500 avgiftsfria parkeringsplatser, väl tilltagna ytor för umgänge och trivsel, lekytor, amningsrum och gratistoaletter. Gallerian är lättillgänglig med spårvagn fram till huvudentrén, gång- och cykelbanor, samt flertalet parkeringar som även inkluderar laddningsstolpar för elbilar.

- 10 -
Thon Eiendom - Mirum Galleria

Specialty Leasing

Exponera dina produkter eller tjänster på Mirum Galleria
Specialty Leasing erbjuder en unik försäljnings – och marknadsföringskanal i Mirum Galleria där du möter tusentals potentiella kunder i shoppingtankar.

Vi erbjuder allt från en liten yta till yta för utställningstrailer, där ni har möjlighet att presentera och sälja produkter/tjänster, informera och genomföra event och nå ut till ett stort antal kunder.

Mirum Galleria har ytor både utomhus och inomhus att erbjuda och vi når många olika målgrupper med ca 15 000 besökare/dag i snitt under året.

Vi erbjuder hyresgästen god service, hög tillgänglighet (1500 gratis parkeringar), flera digitala marknadsföringskanaler, möjlighet till lagerförvaring och en personlig kontaktperson både före, under och efter eventet.

Det finns också möjlighet för showrooms, pop-up butiker, bilutställning eller andra kreativa aktiviteter både på torgytorna och i tillfälliga lokaler.

Kontakta oss för mer information och om hur vi tillsammans kan skapa optimala förutsättningar!

Över 5 milj. besökare per år!

KONTAKTPERSON SPECIALTY LEASING

Anna Johansson Ekqvist
Telefon: 011–14 70 34
Mobil: 0706–22 70 34
E-mail: anna.ekqvist@olavthon.se 

- 11 -

Vill du veta mer?

Adress:

Mirum Galleria, Lidaleden 8, 603 59 NORRKÖPING

Kontaktpersoner:

THON PROPERTY – En del av Olav Thon Gruppen
Kungsgatan 42, 111 35 STOCKHOLM. Telefon: +46(0)8-40 300 330