Thon Eiendom - Etage

Omsättning per bransch - siffror i miljoner

2016 2017 Ändring
Dagligvaror 4 791 480 5 250 764 -8,5%
Café & restaurang 28 492 426 28 429 408 0%
Beklädnad 145 824 509 150 923 839 -3%
Hem & Fritid I 133 893 415 137 117 076 -2%
Hem & Fritid II 134 646 137 128 727 384 5%
Övrig service 12 112 805 11 749 817 3%

Vidareutveckling

Beklädnad och Hem & Fritid II får förstärkning hösten 2018 genom Lager 157 och Normal.

Störst branschområde

Beklädnad är det största branschområdet och är en viktig del av Etage.

- 0 -