Thon Eiendom - Etage

OMSÄTTNINGSUtveckling

Etage har en stabil utveckling och går nu in i en stark sammarbetsperiod med Överby Shopping. Etage är en handelsdestination tillsammans med de andra aktörerna i handelsområdet

Vi ser fram emot kommande etableringar hösten 2018. Marie Newsome, Centerchef Etage
- 0 -