Thon Eiendom - Etage

Marknadsområde

Hela marknadsområdet har 350 000 invånare och 95% av kunderna reser till Etage med bil via riksvägarna R44 och R45. Tvåstadsregionen Vänersborg/Trollhättan är det primära nedslagsfältet med 100 000 invånare.

- 0 -