Thon Eiendom - Etage

Överby Shopping

Fastighetsägarna på Överby shopping har ett starkt sammarbete med en  gemensam profil och enad strategi för området. I samspel med gemensamma mål drivs en samfäldighet för att stärka området och dess utveckling.

FAKTA ÖVERBY SHOPPING:

  • 93 Butiker & Restauranger
  • 3500 parkeringsplatser
  • 200 000 kvm shopping
  • Antal besökare estimeras till sju miljoner/år
Överby Shopping är starkare tillsammans! Marie Newsome, Ordf. Samfälligheten Briggen
- 0 -