Thon Eiendom - Charlottenbergs Shoppingcenter

Marknadsområde

Den totala marknaden och kundbasen på 1,5 miljoner invånare sträcker sig mellan Oslo, Lillehammer och Karlstad som ytterligheter. 1,2 miljoner är bosatta på norska sidan och 300 000 på den svenska sidan av gränsen. 

Den primära marknaden är Hedmark, hela Romerike mot Oslo, Akershus samt Arvika, Sunne och Torsby i Sverige.

- 0 -