Information om coronavirus

VÅRA KÖPCENTRUM I SVERIGE ÄR ÖPPNA SOM VANLIGT.

Var uppmärksam på att det kan komma ändringar! Följ gärna köpcentrumens respektive hemsida eller facebook-sida för eventuell lokal information.

Thon Property följer utvecklingen noggrant och följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Thon Property har en egen beredskapsgrupp som löpande arbetar med situationen. Situationen har stor uppmärksamhet i styrelsen och koncernen i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon Gruppen är medvetna om den allvarliga situationen och önskar bidra till att antal smittade inte eskalerar ytterligare. Säkerheten för våra kunder och medarbetare är av största vikt.

De köpcentrum som vi äger och förvaltar är öppna som vanligt med följande åtgärder.

Den 12 mars beslutades en rad åtgärder som ska reducera smittrisken vid våra köpcentrum och våra medarbetare. Bl.a. så kan vi nämna att vi:

  • informerar våra hyresgäster och besökare om vikten av god handhygien
  • har ökat renhållningen i köpcentrumen generellt med speciellt fokus på beröringsytor
  • informerar om hur man undviker risken att bli smittad
  • rekommenderar kunder och medarbetare om hygienåtgärder
  • centrumledningen, väktare och städpersonal på våra köpcentrum ska arbeta avskilt i den mån det går