Tillsammans skapar vi en tryggare handel

Säkerheten för våra kunder och medarbetare är viktig för oss. För att skapa en tryggare upplevelse i handeln har vi infört flera åtgärder på våra köpcentrum för att minska risken för smittspridning. Thon Property bevakar utvecklingen noggrant och följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Öppettider

Alla våra köpcentrum är öppna. Se respektive köpcentrums hemsida för information om öppettider.

Åtgärder vi har infört i förbindelse med Covid-19

  • Vi har infört specifika hygien- och smittförebyggande åtgärder på köpcentrumen.
  • Våra köpcentrum har anpassat renhållningen och har specifika renhållningsrutiner för gemensamma utrymmen och beröringspunkter.
  • Våra köpcentrum är rymliga och vi uppmanar alla besökare om att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer gällande avstånd till varandra. Detta informeras via plakat, skärmar och i en del fall via högtalarsystemen.
  • Vi uppmanar alla besökare till god handhygien genom att använda tillgängliga hygienstationer med gratis handdesinfektion.
  • Flera butiker och restauranger erbjuder kontaktlös betalning.
  • Vi uppmanar våra hyresgäster att följa Folkhälsomyndighetens särskilda råd och rekommendationer för butik och restaurang.
  • Vi har en egen beredskapsgrupp som löpande arbetar med situationen. Situationen har stor uppmärksamhet i styrelsen och koncernledningen i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon Gruppen är medvetna om den allvarliga situationen och önskar bidra till att antal smittade inte eskalerar ytterligare. Säkerheten för våra kunder och medarbetare är av största vikt.

Tillsammans skapar vi en tryggare handel.